TIBBİ CİHAZ ARAŞTIRMALARI İÇİN BAŞVURU FORMLARI

Tüm başvuru dosyası içeriği CD’ye kaydedilerek başvuru dosyası ile birlikte sunulmalıdır. Eksik belgesi olan veya CD’si bulunmayan dosyalar değerlendirilmeden iade edilecektir.

Ø Form 44 - Tıbbi Cihaz Klinik ilaç araştırmaları başvuru formu. www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Ø Form 13 - Uzmanlık Tezleri ve/veya Akademik Amaçlı Yapılacak Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Başvuru Formu. www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Ø Form 14 - Tıbbi cihazlar İle Yapılan Gözlemsel Çalışmalar İçin Başvuru Formu. www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Ø Form 43 - Tıbbi cihazlar İle Yapılan Akademik Amaçlı Gözlemsel Çalışmalar İçin Başvuru Formu. www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Ø Form 7 - Araştırma Bütçe Formu. www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Ø Form 11 - Biyolojik Materyal Transfer Formu. www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Ø Form 01 - Ön Bilgi Formu

Ø Form 12 - Özgeçmiş Formu. www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Ø Form 47 - Araştırma Ekibini IKU ve ILU Çerçevesinde Bilgilendirme Belgesi

Ø Form 16 - İlaç Dışı Çalışmalar İçin Protokol Bilgileri

Ø Form 17 - İlaç Dışı Çalışmalar İçin Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu

Ø Form 29 - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kuruluna Başvurulara Beyan Formu

Ø Form 30 - İn-Vitro Tıbbi Tanı Cihazları İle Yapılan Performans Değerlendirme Çalışmaları Başvuru Formu. www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Ø Form 31 - İn-Vitro Tıbbi Tanı Cihazları İle Yapılan Doğrulama Çalışmaları Başvuru Formu. www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.