Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoyararlanım-Biyoeşdeğerlik Araştırmaları Etik Kurulu

19 Ağustos 2011 tarihinde Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 28030 sayılı Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik madde 10/6’ya dayanarak, biyoyararlanım-biyoeşdeğerlik çalışmalarını ve/veya biyobenzer ürünler için kıyaslanabilirlik çalışmalarını bilimsel ve etik yönden değerlendirip onay vermek üzere “Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoyararlanım-Biyoeşdeğerlik Araştırmaları Etik Kurulu” oluşturulması planlanmış ve Sağlık Bakanlığı, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapılmıştır. Kurulumuz, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün 23 Eylül 2011 tarih ve 75564 sayılı yazısı ile uygun bulunmuş ve aktifleştirilmiştir.